Румен Гълъбинов

"Солидарността е най - фундаменталният принцип на социалната държава"

Автор на три книги и поредица от статии в областта на застраховането и финансите и уважаван коментатор в сектора и макроикономиката.
Image
Румен Гълъбинов


Roumen Galabinov

INSTAGRAM
Статии на Румен Гълъбинов


Актуални новини

Избрано от блога

Статии свързани с финансови анализи, прогнози и стратегии
02 Март 2021
Идеята на базовия доход е да стимулира хората да повишат жизненият си стандарт. Основният аргумент на базовия доход e за намаляване на бедността поради невъзможността работното заплащане да гарантира...
Видяно от 147
06 Януари 2021
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предвижда глобалният БВП да нарасне с около 4,2% през 2021 г. и с още 3,7% през 2022 г., подпомогнат от въвеждането на ваксините и активн...
Видяно от 95

Избрани видеа

Коментари и анализи в сектора на макроикономиката

Разговор с Румен Гълъбинов

Каква е ситуацията след пандемията?