Целта трябва да е да догоним Румъния

Целта трябва да е да догоним Румъния
Тази година може да бъде повратна за икономиката на България. Мисля, че новото правителство на България трябва да си постави, като начало, за цел да догоним Румъния. В Румъния се въздаде справедливост и нещата там потръгнаха.
За последните 10 години България прави малки стъпки, докато Румъния тича напред. Румъния има производителност на труда над 64% от средната за еврозоната, а България - някъде под 50%.
Въпреки корупцията, която има и там, икономиката и заплатите им растат с високи и догонващи темпове, като така може да си позволят да вдигнат доходите. Те ги вдигнаха дори повече от необходимото, с което предизвикаха инфлация, но поне народът им живее по-добре, дори и без амбиции за еврото в момента.
Много емигранти се завърнаха в Румъния, особено в католическите райони, заедно с бизнеси. Румъния има и програма за стимулиране завръщането на емигранти, като държавата дава помощ по 5000 евро за стартиране на микробизнес.
В България позитивен ефект можем да усетим само, ако увеличим драстично инвестициите, а оттам да се захрани и нов качествен растеж на икономиката. Ключов фактор за възстановяването ни е нарастването на инвестициите, чрез успешното прилагане на Националния план за възстановяване и устойчивост.
На базата на икономическите модели, само повече капитал и технологии могат да стимулират дългосрочен икономически растеж. Технологиите ще заместят липсата на работна ръка.
Основен принос за нарастването на нашия БВП над 4% през 2021 г. ще има износът, подкрепен от високото външно търсене. Вътрешното търсене също ще допринесе за икономическия ни растеж. Очаква се както износът, така и потреблението да допринесат положително за разрастването на българската икономика през следващите две години.
Има риск обаче, наесен икономиката ни отново да бъде спряна, заради бавния темп на ваксинации. България продължава да е на последно място в ЕС по ваксинации. ЕК си постави за цел да се ваксинира 70% от населението на ЕС до края на лятото, а ние сме с около 15% досега.
Дълговото финансиране все още е изгодно. Лихвите ще останат средносрочно ниски, защото правителствата наляха ликвидност. Ние може да се възползваме от това, защото ни е добър сувереният рейтинг.
От приетия миналата година пандемичен лимит за увеличаване на дълга, досега е използван малко над половината, като остава все още доста свободен ресурс, до който правителството - редовно или служебно, може да прибегне. По гласуваната преди 5 г. глобална програма за еврооблигации с таван 10 млрд. евро, сме усвоили 7,7 млрд. евро и имаме остатък от 2,3 млрд. евро за емитиране на еврооблигации. За целта при бъдещи емисии не е необходимо да има санкция на парламента, след като един път таванът е одобрен, всичко, което не го надвишава е възможно за всяко правителство без одобрение на Народното събрание.
Но зависи как ще се справим с инфлацията. Трудно ще е, защото цените вървят нагоре заедно с доходите, а и се освобождават постепенно регулирани цени. Без структурни реформи в производството и предлагането това няма как да стане.

 

Глобалният бизнес сe възстановява