Глобалният бизнес сe възстановява

Глобалният бизнес сe възстановява

Какви са изводите за България и какво трябва да направим

Увеличи се международната търговия, като възходящи тенденции се забелязват също и при увеличението на цените на глобално ниво. Повиши се в началото на годината международната цена на петрола. Това е продиктувано от увеличеното търсене на петролни продукти, поради оживлението в икономиката.

Повишиха се производствени цени на хранителни стоки и такива за масова употреба. Вдигнаха се цените за логистика и транспорт, на строителните материали и консумативи. Постепенно се увеличават и потребителските цени, като се наблюдава и повишена инфлация.

Този процес ще продължи поне до края на годината и ще съпътства икономическото събуждане.

Ваксинационните кампании в отделните държави също помагат на световната икономика, като дават усещането, че пандемията е поставена под контрол. Европейската комисия има амбицията до края на лятото да бъдат ваксинирани 70% от жителите на Европейския съюз.

Има три основни фактора, които могат да гарантират скоростно възстановяване на икономиката ни. Единият е вътрешното търсене и потребление.

Очаква се намаляването на ограниченията, свързани с пандемията, да превърне потребителското търсене в основен двигател на растежа. Антикризисните мерки трябва да продължат да подпомагат населението и бизнеса, за да се запази устойчиво възстановяването на потреблението.

Вторият източник е износът, като България постепенно си върне предкризисните нива на износ. Третият е също много важен - инвестициите, както в публичния сектор, така и в частния, като станем атрактивно място за преки чужди и местни инвестиции. България трябва да привлича повече инвестиции във високотехнологичните бизнеси, които не бяха засегнати от кризата.

В същото време икoнoмикaтa ни ocтaвa cрeд нaй-нeкoнкурeнтocпocoбнитe в Eврoпa.

За 2021 г. България се нарежда на 53-то място от 64 страни, с което бележи спад с пет позиции в сравнение с 2020 г., според Годишника на световната конкурентоспособност за 2021 г. на Института за развитие на управлението (IMD, Швейцария). Притеснителен е фактът, че вече години наред поддържаме ниско ниво на образованието, а имаме достъп до финансови ресурси. Роля върху ниската ни конкурентоспособност оказва ниското равнище на доверие в институциите.

България продължава да бъде позиционирана назад в класирането по отношение на качество на институциите. Това води до възпрепятстване на бизнес развитието и икономическия растеж. Българската икономика продължава да разчита на ограничен брой от фактори за конкурентоспособност, като това са основно ниска цена на труда и ниски преки данъци. Нужни са ни високотехнологична икономика, гъвкав пазар на труда, качествени здравна и образователна системи.

Особено негативно се оценява капацитетът на страната ни да привлича и задържа инвестиции и инвеститори. На годишна база нетният поток на преките инвестиции в България за първите четири месеца на 2021 г. е намалял с 322.3 млн. евро. От 510.3 млн. евро за първите четири месеца на 2020 г. на 187.9 млн. евро за същия период на 2021 г., според данните на БНБ. Този спад може да се обясни глобално с пандемията, но и с неатрактивността на България, която кара компаниите с чуждестранно участие да се въздържат от инвестиции у нас. Българската икономика продължава да е част от ЕС, като предимно суровинен и компонентен доставчик, но без достатъчно иновации и инвестиции.

Прeдизвикaтeлcтвaтa прeд икoнoмикaтa ни прoдължaвaт дa бъдат рeфoрмa в aдминиcтрaциятa и eлeктрoннo прaвитeлcтвo, зacилвaнe нa рeгулaтoрния кoнтрoл и cпрaвянe c кoрупциятa, кaктo и увeличaвaнe нa финaнcoвaтa пoмoщ зa oбрaзoвaниe и нaукa. Над 70 милиарда лева са спестяванията в банките, но много малка част от тях влизат като инвестиции в икономиката, а се влагат в недвижими имоти. Ако това продължи прекалено дълго, може да доведе до прегряване на пазара на недвижими имоти и насищане на търсенето там.

В момента основни предизвикателства пред икономиката на България са политическата нестабилност свързана с предстоящите избори и бавният темп на ваксинация срещу COVID-19. България все още е с най-нисък процент на ваксинация сред страните от Европейския съюз. Очевидно е, че и финансирането по плана ни за възстановяване и устойчивост ще се забави, а това е важно за бързото излизане от кризата. Национален приоритет би трябвало да е ускоряване на ваксинацията, за да може икономиката ни да функционира отново на нормални нива и икономическото възстановяване да продължи.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие очаква БВП на България да нарасне с 3.8% през 2021 г. и 4.4% през 2022 г., след свиването с 4.2% през 2020 г.

Криза, чао!
Целта трябва да е да догоним Румъния