Каква е идеята за базовия доход

Каква е идеята за базовия доход

Идеята на базовия доход е да стимулира хората да повишат жизненият си стандарт.

Основният аргумент на базовия доход e за намаляване на бедността поради невъзможността работното заплащане да гарантира достойно съществуване. Базов доход е форма на социално осигуряване, при която граждани получават редовно гарантирана сума пари от държавата. Дава се възможност за изграждане на социална система, която се администрира по-лесно, по-прозрачна е и по-предвидима. Това е инструмент в социалната сфера, който е аналогичен на плоския данък в областта на фискалната политика. Има много модификации, като при най-крайната с предоставянето му могат да отпаднат всички други социални плащания.

Сред някои от ползите са намаляване на сивата икономика и корупцията, решаване на проблема с безработицата, висок ръст в икономиката и приток на чужди инвестиции.

Как COVID кризата променя икономиката
Икономистът Румен Гълъбинов пред „Труд“: Планът за...