За базовия доход по време на пандемия

За базовия доход по време на пандемия

През 2020г. под въздействието на пандемията от Covid19, всички ние изпитахме последиците от дълбоката промяна в нашия живот.
Сега през 2021г. продължаваме да понасяме несгодите от тази здравна, икономическа и социална криза.
Базовият доход е механизъм за подпомагане на доходите, при който се предвиждат редовни парични плащания да достигнат определена част от населението без или с минимални условия. Това е пример за политика, която се отнася и прилага еднакво към хората засегнати в кризата, без дискриминационни критерии за доходи и социален статус.Също така е бърза реакция в належаща ситуация, когато големи групи от обществото са силно засегнати, като им се предоставя директна и безвъзмездна помощ.
Неслучайно някои държави в Европейския съюз предприеха извънредни мерки, които много наподобяват базовия доход през изминалата година.
Например, Испания на 1 юни 2020г. въведе базов доход, като част от мерки насочени към противодействие на пандемията.
Помощта е предназначена за хората, които печелят под 230 евро месечно.
Размерът на базовия доход се определя според нуждите на домакинствата и е между 462 и 1015 евро на месец за хора между 23 и 65 години.
Право на базов доход имат и чужденци пребивавали поне една година легално в Испания, като изплащането на новата помощ започна на 15 юни.
Предполага се, че базовият доход ще обхване 850 000 домакинства в цялата страна. Това отговаря на около 2,3 милиона от общо 50-те милиона граждани на Испания.
Проектът се фокусира върху подпомагане на най-засегнатите от кризата, като целта е базовия доход да се превърне в постоянен инструмент за структурна промяна в икономиката.
Германия изпробва безусловен базов доход, като социален експеримент организиран за определено време от частни инвеститори.
Дебат се води и във Великобритания дали трябва да се въведе базов доход, като част от мерките за ограничаване на последствията от коронавирусната пандемия.
Пандемията накара застъпниците на тази теза в САЩ да призоват за осигуряване на гарантиран месечен базов доход.
Главният изпълнителен директор на Twitter, Джак Дорси направи дарение на стойност 15 млн. долара, с което да подпомогне инициативата.

Възможно ли е през 2021г. икономиката да се възста...
Без реформи 2021 г. ще бъде година на отложено ико...