Възможно ли е през 2021г. икономиката да се възстанови?

Възможно ли е през 2021г. икономиката да се възстанови?

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предвижда глобалният БВП да нарасне с около 4,2% през 2021 г. и с още 3,7% през 2022 г., подпомогнат от въвеждането на ваксините и активната парична политика. ОИСР предупреждава, че възстановяването ще бъде неравномерно, като страните с ефективни здравни системи, където ваксинациите ще бъдат внедрени бързо, вероятно ще се представят най-добре.

Според Световната банка (СБ) се очаква глобалната икономика да нарасне с 4% през тази година, при условие че ваксините се лансират широко. СБ предупреждава, че ако случаите на заразяване продължат да се ускоряват и ваксинирането се забави, икономическото възстановяване може да бъде ограничено. През тази година ръстът на българската икономика се очаква да се върне на положителна територия подпомогнат от въвеждането на ваксините, но пандемията може да забави процеса на възстановяване. Икономика на България навлезе в 2021г. с все още забавен темп на растеж, който може да се ускори през втората половина на годината. Несигурността продължава да задържа потреблението и инвестициите за по-дълъг от очаквания период.

България е изправени пред предизвикателства в областта на общественото здраве, бюджетната политика и структурните реформи. Бюджетната ни политика трябва да продължи да предоставя целенасочена и навременна подкрепа и през тази година за ефективно възстановяване на икономиката, а структурните реформи ще ни помогнат за прехода към постпандемичната икономика.

Особено внимание е добре да се обърне на структурните реформи даващи възможност за цифровата трансформация на икономиката. В същото време ще са необходими повече инвестиции в здравеопазването, образованието и науката, което ще допринесе за устойчивост на възстановяването. От ключово значение е фискалните мерки да бъдат добре планирани, като се възползваме от сегашните ниски лихвени проценти, за да стимулираме растежа, като същевременно се стремим да не увеличаваме публичния дълг в дългосрочен план.

Прогнози и очаквания за следващата година
За базовия доход по време на пандемия